Ngày 23/05/2019 16:25:00
Toàn tỉnh có 369 cơ sở tôn giáo
(Vinhlong.gov.vn) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, Vĩnh Long là tỉnh có nhiều tôn giáo, trong đó 06 tôn giáo có đông tín đồ là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Tịnh độ cư sĩ, Cao đài và Phật giáo Hòa Hảo; ngoài ra, còn có các tôn giáo khác hoạt động như Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Minh Sư đạo… Toàn tỉnh có 369 cơ sở tôn giáo của các tổ chức tôn giáo, có 354 chức sắc, 2.350 chức việc và 294.132 tín đồ, chiếm hơn 28% dân số toàn tỉnh.

Các tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”; hoạt động tôn giáo đúng Hiến chương, điều lệ của đạo. Các lễ hội tôn giáo được tổ chức với quy mô ngày càng lớn và lôi cuốn đông đảo quần chúng tín đồ tham gia. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được quan tâm, đúng quy định; đã kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến các tổ chức tôn giáo; tạo sự an tâm, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; đồng thuận và tin tưởng vào chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Trên địa bàn tỉnh có trên 700 di tích, 40 loại hình lễ hội, hằng năm tổ chức trên 1.300 lễ hội, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tâm linh của người dân, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân được an cư lạc nghiệp, gia đình sung túc. Cách thức tổ chức đúng với quy định của nhà nước và quy chế tổ chức lễ hội. Các hoạt động lễ hội được thực hiện nghiêm, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và không xảy ra tình trạng lợi dụng lễ hội để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc.

Nguyễn Nguyên