Thứ Hai, 21/10/2019 3:54:35 CH
Ngày 17/05/2019 14:36:44
Công bố danh sách các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
(Vinhlong.gov.vn) – Để phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp Công bố danh sách các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 như sau:

Nội dung cụ thể vui lòng xem các nội dung đính kèm dưới đây:

File 1

File 2

File 3

File 4

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

Các tin khác