Ngày 21/05/2019 16:15:35
Thông báo Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2019
(Vinhlong.gov.vn) – Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo - Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thông báo Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2019” diễn ra từ 15/3/2019 đến ngày 10/10/2019. Cuộc thi nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng sinh viên ở các trường đại học cũng như đào tạo các kiến thức cơ bản về tìm kiếm và phát triển ý tưởng khởi nghiệp cho các ứng viên tham gia.

Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm.

Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo