Thứ Hai, 21/10/2019 3:43:03 CH
Ngày 23/05/2019 16:11:44
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ý tưởng và dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần II năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 23/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ý tưởng và dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần II năm 2019

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là nhằm tuyên truyền phát động về phong trào sáng tạo, khởi nghiệp, tạo sân chơi giao lưu, tìm hiểu, đồng thời giới thiệu, phát hiện ý tưởng sáng tạo, mô hình sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Chương trình khởi nghiệp của tỉnh, khơi dậy tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp thoát nghèo, làm giàu chính đáng trong thanh thiếu niên. Cuộc thi nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có cơ hội thực hiện những ý tưởng kinh doanh có tiềm năng để cụ thể hoá ý tưởng khởi nghiệp thành dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả; tạo điều kiện cho các thanh niên dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, biết tận dụng các nguồn lực hỗ trợ để thực hiện ước mơ kinh doanh và đưa các ý tưởng đến gần hơn với thực hiện trong tương lai. Sau cuộc thi, giúp trang bị cho cá nhân, tập thể kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho 100% ý tưởng khả thi và thu hút vốn cho ít nhất 50% dự án khởi nghiệp hiệu quả đầu tư phát triển sản xuất. Đồng thời, giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiếp cận các nguồn quỹ để triển khai thực hiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp; Cuộc thi diễn ra đảm bảo tính sâu rộng, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Đối tượng dự thi là Thanh niên, học sinh, sinh viên Vĩnh Long đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài tỉnh; công dân Việt Nam không giới hạn độ tuổi, giới tính, trình độ, có ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch... ưu tiên các ý tưởng, dự án có hướng thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Chủ hộ kinh doanh cá thể; những người có ý định thành lập doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp có thời gian từ năm 2017 trở lại đây.Thí sinh đăng ký dự thi với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm (không giới hạn thành viên, có trưởng nhóm và phân chia hợp lý vai trò từng thành viên).

Hình thức tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần thứ II năm 2019 chia thành 02 nhóm: Nhóm “Ý tưởng khởi nghiệp” dành cho các thí sinh có ý tưởng mới trong khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh và Nhóm “Dự án khởi nghiệp” dành cho các thí sinh có dự án khởi nghiệp đang triển khai, những người có ý định thành lập doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh; những doanh nghiệp có vốn điều lệ từ dưới 10 tỷ đồng đã kinh doanh có thời gian từ từ năm 2017 trở lại đây.

N.H.N- Nguồn KH số:30/KH-UBND

Các tin khác