Ngày 27/05/2019 10:23:44
Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thế kỷ 21- Hàn Quốc (The 21 Medical Co., Ltd) tài trợ thiết bị y tế cho tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Trường Đại học Cửu Long đã vận động Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thế kỷ 21- Hàn Quốc (The 21 Medical Co., Ltd) tài trợ thiết bị y tế với tổng trị giá 532.517.800 Won (khoảng 10,9 tỷ đồng).

 Nhằm nâng cao cơ sở vật chất giúp cho việc giảng dạy và học tại trường đạt hiệu quả cao, đồng thời góp phần giúp cho ngành y tế của tỉnh, Trường Đại học Cửu Long đã vận động Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thế kỷ 21- Hàn Quốc (The 21 Medical Co., Ltd) tài trợ 2.591 hộp dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao (dây truyền dịch DEHP miễn phí IV, mỏ vịt dùng 01 lần, găng tay), với tổng trị giá lô hàng: khoảng 10,9 tỷ đồng.

Trường Đại học Cửu Long sẽ phối hợp với Sở Y tế và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long tổ chức tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ cho các cơ sở y tế có nhu cầu trên địa bàn tỉnh, góp phần chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

          T-Kim