Thứ Năm, 22/08/2019 5:18:34 CH
Ngày 06/04/2015 09:25:24
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 và Quý I/2015
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 24/3/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 và quý I/2015 để sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2015, xác định những nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II/2015.

Sau khi nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2015; những nhiệm vụ trọng tháng 4 và quý II/2015, ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, ông Trần Văn Rón, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Đây là những tháng đầu năm, do đó các sở, ngành, UBND cấp huyện vừa phải khẩn trương cụ thể hóa Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2015 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, tổ chức triển khai thực hiện đối với ngành, địa phương mình.

Đồng thời, phải tập trung chỉ đạo các hoạt động phục vụ cho Tết Nguyên đán Ất Mùi; trong đó, đặc biệt quan tâm hỗ trợ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong dịp tết, nhân dân trong tỉnh đón tết trên tinh thần vui tươi, phấn khởi, đoàn kết. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý 1/2015 tiếp tục chuyển biến tích cực và có nhiều dấu hiệu tốt hơn so với cùng kỳ năm 2014.

Về nhiệm vụ quý II và tháng 4/2015: Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 03/01/2015 của Chính phủ, và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; tập trung triển khai tổ chức tốt các ngày lễ lớn; Chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết phục vụ cho kỳ họp giữa năm 2015 của HĐND tỉnh; Lãnh đạo sở, ngành, UBND cấp huyện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản năm 2015 trong Quí II/2015; Các chủ đầu tư tập trung tăng tiến độ, khối lượng, bảo đảm chất lượng công trình đi đôi với giải ngân đúng khối lượng; nhất là các công trình sử dụng vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và trái phiếu Chính phủ, công trình thủy lợi; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các đơn vị có liên quan chuẩn bị thật tốt Chương trình tổng kết và ký kết hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa tỉnh Vĩnh Long và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch tổ chức giỗ tổ Hùng Vương; Tuyên truyền và tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long lần thứ VI năm 2015, tại huyện Vũng Liêm; khánh thành Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa; tham gia các hoạt động Festival Dừa Bến Tre lần thứ 4; Tổ chức thăm hỏi, chúc tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2015 của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo cần chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy; thực hiện các giải pháp tổ chức ôn tập cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015...

                                                                           N.N.H

Các tin khác