Thứ Sáu, 20/09/2019 4:57:51 SA
Ngày 26/05/2019 15:54:55
Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 24/5/2019, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiểu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Đến dự có các đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được tỉnh Vĩnh Long gắn kết chặt chẽ với các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tinh thần học tập và làm theo Bác đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần xây dựng quê hương, đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, là cơ sở vững chắc để nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực ở hầu hết các cấp, các ngành, các lĩnh vực của đời sống và lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân


Ảnh: Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón (ảnh trên) và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Quang (ảnh dưới) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.


Những năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Long đã có 45/89 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 8 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; vận động các chương trình an sinh xã hội và quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 62,3 tỷ đồng; xây dựng mới và sửa chữa hơn 1.600 căn nhà cho hộ nghèo trị giá trên 50 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,63%... Với những kết quả đạt được, trong 3 năm qua, các cấp ủy đảng đã biểu dương, khen thưởng trên 27.000 tấm gương tiêu biểu, xuất sắc. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long- Trần Văn Rón ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự đồng thuận, quyết tâm trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong 3 năm qua. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém, từng bước đưa việc học tập Bác ngày càng đi vào chiều sâu, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung cốt lõi của Chuyên đề năm 2019. Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình có liên quan đến nội dung của chuyên đề 2019 để đăng ký, cam kết làm theo. Chủ động rà soát, bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị để xác định nội dung cần đột phá và lựa chọn nội dung có tính khả thi cao nhằm giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Quá trình học tập và làm theo phải được theo dõi, đánh giá thường xuyên trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, các kỳ họp của cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện là cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức cuối năm.

Bên cạnh đó cũng cũng cần tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của địa phương, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò của các đoàn thể trong vận động nhân dân học tập và làm theo Bác; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương, cơ sở; nâng cao tinh thần dân chủ trong nhân dân nhằm phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác “học trước, làm theo trước”, thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, “Sự nêu gương của người đứng đầu”. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện hàng năm…


Ảnh: Ủy viên Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Bách khoa trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh mỗi tổ chức, cá nhân cần nhận thức đúng và đầy đủ về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người để tự giác học tập và làm theo từ những việc nhỏ nhất, cụ thể nhất, thiết thực nhất trong phạm vi khả năng, cương vị, trách nhiệm của mỗi người; song song đó cũng cần tiếp tục kiên định, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, liên tục để thực sự là nhu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Dịp này, Tỉnh ủy Vĩnh Long tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.

N.H

Các tin khác