Ngày 27/05/2019 09:44:08
Phát động đợt cao điểm vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 24/5/2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh – Thường trực Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Vĩnh Long đã phát động đợt cao điểm vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội năm 2019

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm lo cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cuộc sống ổn định; hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc, phát huy truyền thống tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta, trong những năm qua các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” và hàng ngàn tỷ đồng cho các Chương trình an sinh xã hội. Qua đó đã giúp cho hàng chục ngàn gia đình có nhà ở lành lẽ, trẻ em nghèo có điều kiện đến trường, hàng trăm ngàn người có hoàn cảnh khó khăn được ổn định cuộc sống. Đầu tư nhiều cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục, y tế, tạo điều kiện cho công tác giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn. Đến nay, đã có 54 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đăng ký, đăng nộp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Vĩnh Long với tổng số tiền trên 14,6 tỷ đồng.


Ảnh: Ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận bảng mệnh giá ủng hộ và tặng hoa cảm ơn các cơ quan, tổ chức ủng hộ Qũy “Vì người nghèo”

Có thể thấy, tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh thời gian qua đã có bước phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh vẫn còn 7.363 hộ nghèo (chiếm 2,63%), 12.549 hộ cận nghèo (chiếm 4,49%) cần được tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ.

Vì thế, để có nguồn lực, kịp thời giúp đỡ cho các đối tượng trên, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Vĩnh Long phát động đợt cao điểm vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các Chương trình an sinh xã hội năm 2019 để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục, y tế; hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở; vốn sản xuất cho người nghèo; học bổng cho học sinh nghèo; trị bệnh cho người nghèo và hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thay mặt Ban Vận động Quỹ Vĩnh Long, ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vận động Quỹ kêu gọi toàn thể đồng chí, đồng bào, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hãy mở rộng tấm lòng nhân ái, tiết kiệm một phần nhỏ chi tiêu, đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các Chương trình an sinh xã hội nhằm giúp cho những người không may gặp phải những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, vơi đi phần nào khó khăn, mặc cảm. Đây vừa thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam, vừa là nghĩa cử cao đẹp của mỗi tổ chức, cá nhân, bằng những việc làm thiết thực thể hiện tinh thần “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

N.H