Thứ Năm, 22/08/2019 5:15:25 CH
Ngày 10/06/2019 16:41:26
Thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) – Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1244/QĐ-UBND Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Quy chế này quy định về quy trình, trách nhiệm phối hợp thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyệntrên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đối tượng áp dụng gồm: Ủy ban nhân dân, Cơ quan đăng ký kinh doanh, Chi Cục thuế cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện (gọi chung là Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện);Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính quy định tại Điều 1 Quy chế này.

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh Vĩnh Long (dichvucong.vinhlong.gov.vn) và nộp lệ phí đăng ký theo quy định hiện hành tại Bộ phận Một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Về thành phần hồ sơ gồm: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh theo Phụ lục III-1 ban hành kèmThông tư số 02/2019/TT-BKHĐT; Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh theo Phụ lục III-2 ban hành kèm Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập); Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu). Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu). Tờ khai đăng ký thuế (theo Mẫu số: 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế).

Quy trình Tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận Một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu thông tin, cấp biên nhận hồ sơ, thu và cấp biên lai thu lệ phí đăng ký hộ kinh doanh cho người đăng ký (nếu đăng ký qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh).Đồng thời, Bộ phận Một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện số hóa (bản scan) toàn bộ hồ sơ, chuyển hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và chuyển hồ sơ đăng ký thuế cho Chi cục thuế cấp huyện ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ qua mạng điện tử.

Trả kết quả:Bộ phận Một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trả kết quả cho người nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện, gồm: bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có thể nhận trước Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu có nhu cầu).

Tỉnh Vĩnh Long thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, rút ngắn ½ thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, kiểm soát chặt chẽ quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

LHMD – Nguồn QĐ số: 1244/QĐ-UBND

Các tin khác