Thứ Hai, 21/10/2019 3:53:00 CH
Ngày 24/06/2019 15:52:53
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Cửu Long
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Cửu Long, tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ.

Theo đó, một phần đất cây xanh (ký hiệu CX-1) điều chỉnh thành đất bố trí Khu thực nghiệm y khoa cao 03 tầng (ký hiệu TNYK); một phần đất cây xanh (ký hiệu CX-2), đất bãi xe (ký hiệu BX-7) và đất bố trí Thư viện (ký hiệu TV) điều chỉnh thành đất bố trí Khu xưởng thực hành cơ khí cao 01 tầng (ký hiệu XTHCK); đất cây xanh (ký hiệu CX-5) điều chỉnh thành đất bố trí Khối thư viện và lớp học cao 06 tầng (ký hiệu LH + TV); đất bố trí Khối hội trường, hội thảo, đối ngoại (ký hiệu HT) điều chỉnh thành đất cây xanh (ký hiệu CX-5) và đất bố trí Khối xưởng thực hành cơ khí (ký hiệu TN-3) điều chỉnh thành đất cây xanh (ký hiệu CX-16).Cụ thể cơ cấu sử dụng đất điều chỉnh như sau:

STT

Loại đất

Theo quy hoạch được duyệt (tại QĐ số 1544/QĐ-UBND ngày 19/9/2013

của UBND tỉnh)

Theo điều chỉnh

Tăng/giảm

(ha)

Diện tích (ha)

Tỷ lệ

(%)

Diện tích (ha)

Tỷ lệ

(%)

1

Đất học tập và nghiên cứu: dãy lớp học, giảng đường, thư viện, hội trường, hành chính

4,72

21,49

4,19

19,08

Giảm 0,53 ha

2

Đất thí nghiệm, thực hành, thực nghiệm

1,37

6,24

1,75

7,97

Tăng 0,38 ha

3

Đất thể dục thể thao + cây xanh

5,67

25,82

5,85

26,64

Tăng 0,18 ha

4

Đất ký túc xá + nhà công vụ + các dịch vụ

1,91

8,70

1,91

8,70

0

5

Đất mặt nuớc

2,95

13,43

2,95

13,43

0

6

Đất công trình kỹ thuật

0,98

4,46

0,95

4,33

Giảm 0,03 ha

7

Đất giao thông + quảng trường

4,36

19,85

4,36

19,85

0

 

Tổng cộng

21,96

100

21,96

100

 

P.L – Nguồn QĐ số: 1525/QĐ-UBND

Các tin khác