Thứ Năm, 22/08/2019 5:19:35 CH
Ngày 28/06/2019 16:04:07
Quán triệt Chỉ thị số 10/CT - TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 27/6/2019, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ , Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN) – Trương Hòa Bình đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT - TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Bùi Văn Nghiêm – Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các đơn vị có liên quan trong tỉnh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ- Trương Hoà Bình nêu rõ thời gian qua, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân đã vào cuộc tích cực trong công tác đấu tranh, phòng, chống tệ nạn tham nhũng. Công tác PCTN đã có bước tiến rõ rệt và chuyển biến tích cực. Thể chế về quản lý kinh tế-xã hội, tổ chức và cơ chế lãnh đạo công tác PCTN tiếp tục được hoàn thiện. Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng có chuyển biến tích cực, nhất là việc phát hiện và xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án lớn, được xã hội quan tâm, đồng tình, ủng hộ. Điều đó đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Tuy vậy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ- Trương Hoà Bình cũng chỉ rõ bên cạnh những kết quả đạt được, ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân, doanh nghiệp để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, làm xói mòn niềm tin của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư; cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội.

Công tác PCTN ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị vẫn là khâu yếu. 

Trên cơ sở đó, ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 10-CT/TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Chỉ thị số 10/CT-TTg đã chỉ ra 5 nguyên nhân cơ bản của khuyết điểm, tồn tại trên là do: Người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác quản lý, giáo dục CB,CCVC ở một số nơi chưa được thường xuyên, chặt chẽ; công tác thanh tra, kiểm tra công vụ chưa được chú trọng. Tinh thần, trách nhiệm, thực thi công vụ của một bộ phận CB,CCVC còn nhiều tồn tại, yếu kém. Chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực chưa đồng bộ, chồng chéo, vướng mắc, có nhiều kẽ hở; trình tự, thủ tục thực hiện còn rườm rà, thiếu công khai, minh bạch. Việc tiếp nhận phản ánh, góp ý, phê bình, tố cáo của người dân, cán bộ, đảng viên còn nhiều hạn chế. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp, người dân chưa tốt, còn tình trạng dễ dàng tiếp tay cho những hành vi sai trái của CB,CCVC để được giải quyết công việc của mình một cách không đúng, không chính đáng.

Chỉ thị đã nêu 4 nhóm giải pháp trọng tâm cần thực hiện: Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính; đề xuất giải pháp nhằm tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc...


Ảnh: Ông Bùi Văn Nghiêm – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long


Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN yêu cầu, các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt, triển khai chương trình hành động để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường các giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân và doanh nghiệp; công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử, tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Chỉ thị, nếu để xảy ra tiêu cực phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước; phải coi đấu tranh, PCTN, trong đó có “tham nhũng vặt” là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài…

Tại tỉnh Vĩnh Long, thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình theo quy định.

N.H

Các tin khác