Thứ Hai, 21/10/2019 3:53:41 CH
Ngày 01/07/2019 14:46:16
Công bố thông tin lựa chọn chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội phường 9, thành phố Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Vừa qua, chủ tịch UBND tỉnh đã chấp thuận công bố thông tin lựa chọn chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với các nội dung tại tờ trình số 933/TTr-SXD ngày 17/6/2019 của Sở Xây Dựng.

1. Quy hoạch xây dựng: Dự án nhà ở xã hội phường 9, thành phố Vĩnh Long thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: Khu hành chính và dân cư phường 9,thị xã Vĩnh Long (nay là thành phố Vĩnh Long) được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 136/QĐ-UBND, ngày 19/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.


bản đồ QH tổng mặt bằng TL: 1/500

2. Địa điểm, ranh giới và diện tích khu đất quy hoạch:

- Địa điểm xây dựng: Vị trí xây dựng dự án nằm trong quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Hành chính tỉnh và dân cư Phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Ranh giới khu đất: Khu đất có phía Đông, Tây, Nam và Bắc tiếp giáp đường quy hoạch.

- Diện tích đất theo quy hoạch: 5.792m2, hiện trạng đất đã được giải phóng mặt bằng và được đầu tư cơ bản các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu xung quanh.

3. Điều kiện về sử dụng đất:

- Nhà nước giao đất sạch không thu tiền sử dụng đất theo quy định.

- Thời hạn giao đất: Theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình kiến trúc khác trong phạm vi dự án; tiến độ dự án:

- Khu đất xây dựng nhà ở xã hội phường 9 thuộc Khu Hành chính tỉnh và dân cư Phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long tọa lạc tại phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt tại Quyết định số 1430/QĐ-UBND, ngày 06/7/2006 và điều chỉnh tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 19/01/2017.

Trong đó:

+ Diện tích khu đất xây dựng chung cư: 5.792m2

+ Loại công trình: Nhà chung cư, bố trí cho khoảng 195 căn hộ (diện tích mỗi căn hộ từ 30 m2 ÷ 70 m2).

+ Tổng mức đầu tư (khái toán): 110 tỷ đồng (theo Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017-2020).

+ Số tầng xây dựng công trình: từ 4 ÷ 5 tầng;

+ Mật độ xây dựng: từ 40% ÷ 50%;

+ Khoảng lùi: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã phê duyệt.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình kiến trúc khác trong phạm vi dự án: Theo bản vẽ tổng mặt bằng dự án được duyệt nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng cho các hộ dân khu nhà ở xã hội.

- Tiến độ thực hiện dự án: 2019-2021.

5. Phương án tổng thể về bồi thường; giải phóng mặt bằng: Hiện trạng đất đã được giải phóng mặt bằng và được đầu tư cơ bản các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu xung quanh khu đất.

6. Thành phần hồ sơ đăng ký chủ đầu tư dự án bao gồm:

- Văn bản đăng ký làm chủ đầu tư của nhà đầu tư.

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có số vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản.

-  Có giấy tờ chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Thuyết minh dự án đầu tư, gồm các nội dung cơ bản: Dự kiến quy hoạch tổng mặt bằng khu nhà ở; số tầng cao; tổng diện tích sàn của dự án; tổng số căn hộ dự kiến đầu tư; cơ cấu các loại căn hộ trong dự án; phương án tiêu thụ sản phẩm; dự kiến đơn giá bán; đơn giá thuê, thuê mua; dự kiến tổng mức đầu tư; nguồn vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; đảm bảo khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong khu vực dự án sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng…; các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư (nếu có).

7. Thời gian đăng công bố thông tin và tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian công bố thông tin: Thời hạn công bố thông tin là 30 ngày làm việc  (kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chấp thuận công bố).

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trong thời gian công bố thông tin, nhà đầu tư đăng ký tham gia có trách nhiệm nộp trực tiếp 04 bộ hồ sơ (01 bản gốc và 03 bản sao) tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Sở Xây dựng (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

(Trường hợp Sở Xây dựng cần phải gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan thì khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ yêu cầu chủ đầu tư sao thêm (bản photo) và chỉ sao những giấy tờ có trong hồ sơ cần gửi lấy ý kiến).

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

8. Quản lý vận hành và khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong:

Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt; Đồng thời, có trách nhiệm tổ chức quản lý vận hành và khai thác theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở, Nghị định 100/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng Ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

9. Điều kiện, nguyên tắc, hình thức và trình tự lựa chọn nhà đầu tư:

Thực hiện theo quy định tại Điều 6, 7, 8 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc Ban hành Quy định trình tự đăng ký và lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đ.T - Nguồn Tờ trình số 933/TTr-SXD

Các tin khác