Ngày 30/07/2019 10:51:50
Thu nhập bình quân người đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2030 đạt 52 triệu đồng/năm
(Vinhlong.gov.vn) - Tại Báo cáo số 99/BC-UBND của UBND, tỉnh đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2030 là tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về đời sống, sản xuất, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân tộc thiểu số và hộ nghèo khu vực ấp, xã đặc biệt khó khăn, góp phần giảm nghèo bền vững

Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu là giải quyết đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho trên 80% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn; Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc thiểu số từ 3% - 4%/năm.

Mục tiêu cụ thể là 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 80% ấp có đường ô tô đến trung tâm được kiên cố nhựa hóa, bê tông hóa; 100% trạm y tế xã được kiên cố hóa, đạt chuẩn y tế quốc gia; 100% trường học được kiên cố hóa, 95% trường mần non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; 100% trụ xã được xây dựng kiên cố; 100% xã có nhà văn hóa, 85% ấp có nhà sinh hoạt cộng đồng được kiên cố hóa; 100% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; giảm 3-4% hộ nghèo, cận nghèo so với hộ hiện tại; 98% hộ dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 20%; Thu nhập bình quân người/năm 52 triệu đồng.

Để thực hiện các mục tiêu trên thì tỉnh cũng đề ra các giải pháp thực hiện như Vốn ngân sách Nhà nước bố trí thực hiện chính sách cần đảm bảo đầy đủ, kịp thời hàng năm theo phân kỳ đầu tư trong giai đoạn để thực hiện các nội dung hỗ trợ của đề án được duyệt.

Thực hiện hiệu quả việc lồng ghép với các chương trình, chính sách khác có liên quan trên cùng địa bàn để huy động thêm nguồn lực cho việc thực hiện các nội dung hỗ trợ của chính sách.

Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, ưu tiên bố trí vốn thực hiện trước cho đối tượng thụ hưởng ở các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tranh thủ thêm nguồn lực để thực hiện các nội dung hỗ trợ từ nguồn huy động đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; vận động đóng góp trong thân nhân của các đối tượng thụ hưởng.

Nguyễn Nguyên