Thứ Năm, 22/08/2019 5:15:31 CH
Ngày 10/07/2019 16:39:32
Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 07/7/2019, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC luôn được UBND tỉnh tập trung quan tâm chỉ đạo kịp thời. Trên cơ sở, các văn bản của UBND tỉnh các Sở, ngành theo nhiệm vụ được phân công kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định theo lĩnh vực quản lý để triển khai thực hiện kế hoạch.

UBND đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đã trình HĐND ban hành văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thủ tục hành chính (TTHC) được cơ quan, đơn vị tham mưu công bố, cập nhật, niêm yết kịp thời.

Việc tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được xác định cụ thể, rõ ràng, có định lượng, có lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức được quan tâm góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ công chức, viên chức.

Các cơ quan hành chính đã tích cực ứng dụng các phần mềm quản lý, các ứng dụng giao dịch thông qua công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, điện, cước phí bưu chính.

Hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị từng bước được đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin  phục vụ công tác chuyên môn; một số ứng dụng dùng chung đã được triển khai đã phát huy hiệu quả như: Hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản, cổng/trang thông tin điện tử, phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến, trục kết nối, trục xác thực, hệ thống phân công công tác toàn tỉnh, hạ tầng quản lý hạ tầng Cloud... Đồng thời, một số lĩnh vực quan trọng như: tài nguyên môi trường, y tế, giáo dục,... được đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần thay đổi phương thức điều hành, quản lý của các đơn vị, xử lý công việc của cán bộ, công chức, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân khi giải quyết các thủ tục hành chính.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Việc cập nhật, công bố TTHC đúng theo quy định. Đến nay, bộ TTHC đang được áp dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, xã là 1.932 TTHC (Trong đó: các sở, ban, ngành tỉnh: 1.494 TTHC; Cấp huyện: 288 TTHC; Cấp xã: 150 TTHC).

Trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2019 đã thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả đối với các TTHC cấp tỉnh là 1225/1494 TTHC.

Tất cả các Quyết định và TTHC sau khi được công bố áp dụng đều được cập nhật đầy đủ vào trang thông tin điện tử (địa chỉ: https://vinhlong.gov.vn hoặc http://tthc.vinhlong.gov.vn), cổng dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn) để phục vụ cho việc tra cứu, sử dụng của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tiến hành rà soát, cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (địa chỉ: http://csdl.thutuchanhchinh.vn).

Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính đều được các Sở, ban, ngành tỉnh đã cập nhật, công khai đầy đủ TTHC trên trang thông tin điện tử của từng đơn vị và niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu sử dụng của cá nhân, tổ chức.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động ổn định, đảm bảo việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp đúng quy định


Ảnh: Ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo các sở ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác CCHC; đặc biệt là Chỉ thị số 11 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là nợ đọng văn bản; việc cập nhật công bố, công khai TTHC phải thực hiện kịp thời.

Song song đó cũng cần tăng cường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để phát huy hiệu quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh trong việc  giải quyết hồ sơ, TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với việc tuyên truyền, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, công khai, minh bạch với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; thường xuyên tuyên truyền, vận động để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; kịp thời thay thế, xử lý những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu; thường trực BCĐ, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nói chung và tự kiểm tra, giám sát nói riêng…

N.H

Các tin khác