Thứ Bảy, 19/10/2019 10:25:18 SA
Ngày 18/07/2019 16:48:50
Lãnh đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2022
(Vinhlong.gov.vn) - Để lãnh đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2019-2022, xây dựng được đội ngũ cấp ủy có năng lực lãnh đạo, phát huy sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên, ngày 11/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về việc lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2022. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, đảm bảo nguyên tắc của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và đảng viên.

Tổ chức quán triệt và xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện đại hội chi bộ trực thuộc; phân công cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội và các ngày kỷ niệm, lễ lớn trong năm.

Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ đúng thực tế, trong đó lưu ý báo cáo chính trị của chi bộ trình đại hội phải đi sâu phân tích, đánh giá đúng tình hình, những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết đại hội, các chương trình, kế hoạch... đề ra; gắn kiểm điểm lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy cấp trên. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo xây dựng nhân sự cấp ủy chi bộ phải đảm bảo tiêu chuẩn theo Quy định của Trung ương; thực hiện đúng quy trình về công tác nhân sự, quy chế bầu cử trong Đảng; cấp ủy khóa mới phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý.

Thực hiện nghiêm chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khóm, khu.

Thời gian đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: 01 ngày, tiến hành từ ngày 15/9/2019 và kết thúc trước ngày 15/10/2019. Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chọn từ 01 đến 02 chi bộ chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Kinh phí hỗ trợ tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2019-2022 bằng 0,1 mức lương cơ sở/01 đại biểu và tiền trang trí, tài liệu phục vụ đại hội 800.000 đồng/chi bộ, trong đó: Kinh phí hỗ trợ chi bộ ấp, khóm, khu và chi bộ trường học, y tế, công an, quân sự... trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn do ngân sách nhà nước của huyện, thị, thành phố chi.

Kinh phí hỗ trợ chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ngành tỉnh, huyện, thị, thành phố do kinh phí hoạt động tổ chức đảng của cơ quan, đơn vị chi.

Nguyễn Nguyên- Nguồn Chỉ thị số: 24-CT/TU

Các tin khác