Thứ Bảy, 19/10/2019 10:35:59 SA
Ngày 21/08/2019 15:34:32
Tiếp tục chỉ đạo, huy động, ưu tiên nguồn lực triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử
(Vinhlong.gov.vn) – Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Cùng dự có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách UBND tỉnh cùng đại diện các đơn vị có liên quan trong tỉnh.

Để thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế và xã hội số, ngày 07 tháng 3 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Ngay từ đầu năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xác định năm 2019 là năm bứt phá trong xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó, tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, triển khai thử nghiệm và đưa vào vận hành một số hệ thống thông tin nền tảng Chính phủ điện tử. Đến nay, 100% các bộ, cơ quan ngang bộ và 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (còn thiếu TP Hồ Chí Minh) đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; 100% các bộ, ngành và 32/63 địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 17/NQ-CP.

Trục liên thông văn bản quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ bấm nút khai trương ngày 12 tháng 3 năm 2019 phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Văn phòng Chính phủ đang phối hợp với Tập đoàn VNPT phát triển Hệ thống này thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ. Hiện nay, hệ thống đã sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, trước hết là phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, dịch vụ công, hệ thống thông tin báo cáo.

Đã cơ bản hoàn thành nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, giải pháp xác thực tập trung và xây dựng danh mục các dịch vụ công thiết yếu cho vòng đời của một con người, doanh nghiệp để triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Dự kiến sẽ đưa vào thử nghiệm trong tháng 9/2019 và vận hành chính thức trong tháng 11/2019. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh đã có những cải thiện tích cực, từ 12/3-21/7/2019 đã có 68.257 văn bản gửi và 203.553 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia, 62/95 bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành, cung cấp 157.000 chứng thư số cho 86 bộ, ngành, địa phương, 314/431 lãnh đạo cấp bộ, cấp tỉnh, 84 cơ quan đã tích hợp chữ ký số chuyên dùng, 68 bộ, ngành, địa phương sử dụng máy chủ bảo mật riêng, 27 đơn vị sử dụng máy chủ dùng chung do Văn phòng Chính phủ cung cấp.

 Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ đang tích cực phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Nhật Bản (JICA) triển khai hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp công nghệ thông tin, chuyên gia trong nước và quốc tế nghiên cứu, xây dựng dự thảo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) và gửi lấy ý kiến góp ý các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp cấp khoảng 1,9 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh tại 43 tỉnh, thành phố trên cả nước; cấp hơn 12 triệu căn cước công dân tại 16 tỉnh, thành phố và đang xây dựng phần mềm phục vụ kết nối hệ thống căn cước công dân với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, Bộ Công an đã thu thập thông tin được 80 triệu phiếu, đạt tỷ lệ 86% và scan được khoảng 25 triệu dữ liệu.

Các đề án về không gian địa lý quốc gia, về tài nguyên và môi trường đang được xây dựng, dự kiến trình Thủ tướng phê duyệt trong tháng 11/2019.

 Nhìn chung, việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đã đạt được một số kết quả tích cực, đặc biệt đã có chuyển biến trong nhận thức về Chính phủ điện tử và quá trình triển khai hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, bảo đảm gắn kết giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, thành lập các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tại bộ, ngành, địa phương và xác định những nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết 17/NQ-CP được các tổ chức, chuyên gia quốc tế đánh giá là đúng hướng, phù hợp với xu hướng phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới hiện nay.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai Nghị quyết 17/NQ-CP, huy động được sự vào cuộc của khu vực tư nhân, hỗ trợ của quốc tế, những chuyên gia giỏi trong và ngoài nước, sau 3 tháng triển khai đã cơ bản hoàn thành được 10/16 nhiệm vụ cụ thể được giao trong 6 tháng đầu năm 2019, đạt được một số kết quả tích cực như: Từng bước hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ về xây dựng Chính phủ điện tử; cơ chế đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin dần được tháo gỡ; các hệ thống thông tin quan trọng được nghiên cứu, xây dựng khẩn trương. Đến nay, đã vận hành được một số hệ thống có ý nghĩa trong triển khai Chính phủ điện tử như Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống thành chính nhà nước và Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, các nội dung lớn của Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng đang được thực hiện; công tác bảo đảm an toàn, an ninh được nhận thức đẩy đủ hơn và đã có những cải thiện tích cực, theo công bố chưa chính thức cuối tháng 3 năm 2019 của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), năm 2018, Việt Nam xếp hạng thứ 50/193 quốc gia, vùng lãnh thổ được đánh giá về chỉ số an toàn, an ninh thông tin (tăng 50 bậc so với năm 2017).


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ các nội dung về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; tình hình xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, các giải pháp bảo đảm sự thống nhất về cách làm, sự kết nối thống nhất, đồng bộ giữa trung ương và địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả của các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, tập đoàn… đã có nhiều nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng Chính phủ điện tử.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thời gian tới các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, huy động, ưu tiên nguồn lực triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành, tích hợp giải pháp dịch vụ số của Ban Cơ yếu Chính phủ đảm bảo đúng quy trình thể thức, giá trị pháp lý của văn bản theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Song song đó cũng cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ văn thư, lưu trữ để bảo đảm văn bản gửi trên Trục liên thông văn bản quốc gia đúng thể thức, đúng thẩm quyền, giá trị pháp lý, đầy đủ nội dung đính kèm và tuân thủ về thời gian gửi, nhận văn bản; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, ưu tiên nhữngdịch vụ công thiết yếu với người dân và doanh nghiệp; hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 17, hoàn thành ngay các nhiệm vụ đã quá hạn, khẩn trương xây dựng, trình đúng tiến độ các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng chính phủ điện tử, Bộ Công an tập trung xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo thời gian theo chỉ đạo của Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

N.H

Các tin khác