Ngày 15/08/2019 14:56:20
Thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc “Vĩnh Long – Tình đất, tình người”
(Vinhlong.gov.vn) - Thường trực Ban Tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc – Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch tỉnh đăng tải thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc “Vĩnh Long – Tình đất, tình người” để các nhạc sĩ chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh tham gia sáng tác ca khúc.

Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm.

Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long