Ngày 12/08/2019 14:33:49
Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 12/7/2019, HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 12 đã ban hành Nghị quyết số 183/2019/NQ-HĐND, Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, người cao tuổi thọ 70, 75, 80 tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã chúc thọ, mừng thọ với mức quà tặng 200.000 đồng tiền mặt/01 người. Người cao tuổi thọ 85 tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã chúc thọ, mừng thọ với mức quà tặng 300.000 đồng tiền mặt/01 người. Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt/01 người. Người cao tuổi thọ 95 tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã chúc thọ, mừng thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt/01 người.

Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa (tương đương 500.000 đồng) và 700.000 đồng tiền mặt/01 người. Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi, hàng năm được Ủy ban nhân dân cấp xã chúc thọ, mừng thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 500.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt/01 người.

Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 90 tuổi và 100 tuổi
được ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Kinh phí chúc thọ và tặng quà đối với các đối tượng còn lại được ngân sách bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Nguyễn Nguyên