Ngày 12/08/2019 15:40:29
Long Hồ: Vận động các mạnh thường quân hỗ trợ trên 500 triệu đồng xây dựng Cầu liên ấp Hòa Thuận - Hòa Lợi, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ.
(Vinhlong.gov.vn) - Được sự chấp thuận của UBND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Vĩnh Long tiếp nhận và triển khai xây dựng Cầu liên ấp Hòa Thuận - Hòa Lợi, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ với tổng kinh phí thực hiện trên 500 triệu đồng.

Nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương đạt tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, Hội thánh tin lành Hòa Ninh vận động hỗ trợ dự án xây dựng Cầu liên ấp Hòa Thuận - Hòa Lợi, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ với tổng kinh phí thực hiện hiện trên 500 triệu đồng.

Trong đó, Hội thánh tin lành Hòa Ninh vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 150 triệu đồng. Ngân sách xã Hòa Ninh và nhân dân địa phương đóng góp: 108 triệu đồng. Ngân sách tỉnh đối ứng trên 200 triệu đồng.

Cầu được xây dựng mới bằng bê tông cốt thép dài 27 m, gồm 03 nhịp; Khổ cầu: Bcầu = Bmặt (2,5 m) + 2 x Blan can (0,15 m) = 2,8 m. Tải trọng thiết kế: xe 01 tấn.

Dự án do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh làm chủ đầu tư, được tiến hành thực hiện và hoàn thành trong thời gian 2019-2020, tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long theo đúng quy định.

 T- Kim