Thứ Bảy, 19/10/2019 10:34:00 SA
Ngày 19/08/2019 09:20:40
Toàn tỉnh có 240 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
(Vinhlong.gov.vn) - Các phương tiện truyền thông đóng góp ngày càng quan trọng trong nền văn hóa đất nước. Thông tin đại chúng là phương tiện chuyển tải các giá trị văn hóa đến công chúng, đồng thời cũng là một dạng thức văn hóa có tác động mạnh mẽ, sâu rộng đối với công chúng. Tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các phương tiện truyền thông hoạt động đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu về thông tin của nhân dân.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trên địa bàn tỉnh có 04 cơ quan báo chí (Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, Tạp chí Văn nghệ Cửu Long và Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Cửu Long); 03 cơ quan đại diện báo chí Trung ương (Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam; Báo Kinh tế Nông thôn; Kênh truyền hình Quốc hội tại Vĩnh Long) với 211 nhà báo đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ và 240 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Toàn tỉnh có 08 Đài Truyền thanh cấp huyện, 1.594 cụm loa truyền thanh không dây ấp, khóm và 32 cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện có bản tin chuyên ngành và trang tin điện tử. Báo chí Vĩnh Long hoạt động có hiệu quả với 4 loại hình: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông đảm bảo hạ tầng để duy trì việc phủ sóng thông tin điện thoại di động mặt đất và truy nhập Internet tốc độ cao đến 100% xã, phường, thị trấn. Đến cuối năm 2017, tổng số thuê điện thoại trên toàn tỉnh đạt 767.746 thuê bao (di động và cố định), gấp 1,66 lần năm 2007, mật độ đạt 73,1 thuê bao/100 dân; thuê bao Internet 94,524 thuê bao, gấp 17,53 lần năm 2007.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác