Ngày 19/08/2019 09:24:28
Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 12/7/2019, HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 12 ban hành Nghị quyết số 185/2019/NQ-HĐND, Quy định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện ở trong nước cho số ngày có mặt thực tế tập trung tập luyện, huấn luyện theo quyết định của cấp có thẩm quyền với mức chi: Đối với đội tuyển tỉnh 175.000 đồng/người/ngày; đội tuyển trẻ tỉnh 140.000 đồng/người/ngày; đội tuyển năng khiếu các cấp 105.000 đồng/người/ngày; đội tuyển cấp huyện, ngành tỉnh 105.000 đồng/người/ngày.

Tập luyện, huấn luyện ở nước ngoài: Đối với đội tuyển tỉnh 230.000 đồng/người/ngày; đội tuyển trẻ tỉnh 175.000 đồng/người/ngày; đội tuyển năng khiếu các cấp 175.000 đồng/người/ngày; đội tuyển cấp huyện, ngành tỉnh 175.000 đồng/người/ngày.

Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với các huấn luyện viên, vận động viên khuyết tật khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập luyện, huấn luyện và thi đấu áp dụng theo mức chi quy định này.

Trường hợp các giải thi đấu khác không do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức mà do các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia đăng cai tổ chức, trong thời gian tập trung thi đấu, huấn luyện viên, vận động viên được hưởng mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng theo quy định của Điều lệ tổ chức giải. Kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng do đơn vị cử huấn luyện viên, vận động viên dự giải và các nguồn tài trợ bảo đảm.

Nguyễn Nguyên