Thứ Bảy, 19/10/2019 10:15:27 SA
Ngày 26/08/2019 16:52:51
Trên 3,4 tỷ đồng triển khai Chương trình dự án hỗ trợ giáo dục năm 2019 do tổ chức Hoa Kỳ tài trợ
(Vinhlong.gov.vn) - Năm 2019 tổ chức Room To Read - Hoa Kỳ tiếp tục tài trợ thực hiện các chương trình hỗ trợ giáo dục với tổng kinh phí hơn 3,4 tỷ đồng

Chương trình hỗ trợ giáo dục do tổ chức Room To Read- Hoa Kỳ tài trợ hàng năm cho các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo thỏa thuận hợp tác đã ký kết với Sở Giáo dục & Đào tạo, giai đoạn từ 2014-2018, đạt hiệu quả cao. Để tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long, trong năm 2019 tổ chức Room To Read - Hoa Kỳ tiếp tục tài trợ thực hiện các chương trình hỗ trợ giáo dục gồm: Chương trình Thư viện, Chương trình Xuất bản sách và Chương trình hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh. Tổng kinh phí tài trợ thực hiện hơn 3,4 tỷ đồng, cụ thể gồm Chương trình Thư viện; Chương trình Xuất bản sách: cung cấp và phân phối sách đến các thư viện trường theo kế hoạch; Chương trình hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh

Chương trình Thư viện và Chương trình Xuất bản sách thực hiện tại 08 trường Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc các huyện: Trà Ôn, Tam Bình, Mang Thít và Bình Tân; Chương trình hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh thực hiện tại 07 trường Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc hai huyện Trà Ôn và Tam Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục & Đào tạo Vĩnh Long phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện dự án tài trợ theo đúng các quy định hiện hành.

T-Kim

Các tin khác