Thứ Bảy, 19/10/2019 10:14:07 SA
Ngày 29/08/2019 23:24:39
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) - Chiều 28/8/2019, Tỉnh ủy Vĩnh Long hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH) trên địa bàn tỉnh. Đến dự có các đồng chí: Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh và đồng chí Nguyễn Mạnh Tú- Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam

Thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình, kế hoạch, hoạt động của mình; đồng thời phát huy vai trò, hiệu quả tập hợp, vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội tại Vĩnh Long đã nỗ lực triển khai và thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác. Qua đó đã góp phần rất lớn trong thành tích chung của tỉnh về mục tiêu giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương.


Ảnh: Đồng chí Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh

Cụ thể, tính từ năm 2014 đến tháng 6/2019, có hơn 165.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần giúp cho hơn 21.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; giải quyết cho gần  9.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; hơn 10.500 lao động được tạo việc làm từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm; gần 1.000 lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; hơn 117.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn được xây dựng; 883 căn nhà ở cho hộ nghèo và 475 căn nhà ở cho các hộ dân sống trong vùng lũ, vùng thường xuyên bị sạt lở; hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số vay trên 120 tỷ đồng… Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,54% năm 2014 xuống còn 2,63% năm 2018 theo chuẩn nghèo đa chiều. Ngoài ra, chính quyền các cấp đã bổ sung nguồn vốn từ địa phương chuyển sang Ngân hàng chính sách xã hội hơn 88 tỷ đồng để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác.


Ảnh: Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 40 – CT/TW, nâng cao chất lượng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư. Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên để thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng, chính sách xã hội. Các cấp ủy Đảng cần xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách trong việc huy động các nguồn vốn để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng CSXH trên địa bàn có hiệu quả

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn tham mưu, hàng năm cân đối, dành một phần ngân sách của tỉnh để ủy thác qua Ngân hàng CSXH, bổ sung nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm mới và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các huyện, thị, thành phố cần bố trí nguồn ngân sách, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm mới và mở rộng việc làm tại địa phương.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về tín dụng chính sách xã hội ở địa phương nhất là xem xét, rà soát các đối tượng cho vay đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, sau giải ngân phải phối hợp giám sát chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện phương án, dự án sản xuất kinh doanh của hộ dân và tổ chức và thực hiện tốt các công đoạn theo hợp đồng ủy thác cho vay các đối tượng chính sách để góp phần đẩy nhanh tiến độ, giải ngân và thực hiện tốt việc tạo điều kiện để cho các hộ sớm triển khai dự án, đặc biệt là các nguồn vốn lồng ghép nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội với các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương, nhất là chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, các dự án khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư, phát triển du lịch và dịch vụ; hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; đồng thời phổ biến các mô hình vay vốn làm ăn hiệu quả; các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo bền vững.

Song song đó cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách; ngoài kiểm tra định kỳ, cần đi sâu tập trung kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, bình xét đối tượng được vay vốn, sử dụng vốn vay; thực hiện công khai hóa, dân chủ hóa về chính sách tín dụng ưu đãi trên từng địa bàn

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức trong hệ thống và cán bộ tại các đơn vị ủy thác có liên quan bảo đảm có chuyên môn, nghiệp vụ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các đơn vị có liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội, vận động hộ nghèo và các đối tượng CSXH khác nâng cao nhận thức, ý thức tự vươn lên, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng CSXH.


Ảnh: Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (Khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH” giai đoạn 2014-2018

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (Khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH” giai đoạn 2014-2018. Có 4 tập thể và 5 cá nhân cũng được nhận Bằng khen của Ngân hàng CSXH Việt Nam.

N.H

Các tin khác