Thứ Bảy, 19/10/2019 10:19:03 SA
Ngày 03/09/2019 08:56:01
Tháng 8/2019: Vĩnh Long có thêm 01 dự án FDI được cấp phép
(Vinhlong.gov.vn) - Theo báo cáo của Cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8/2019 ước giảm 0,64% so với tháng trước; tính chung trong 8 tháng năm 2019 tăng 16,43% so với cùng kỳ, trong đó ngành khai khoáng giảm 26,39%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,71%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 13,36%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 12,67%.

Trong 8 tháng năm 2019, nhiều ngành công nghiệp có mức sản xuất tăng mạnh so với cùng kỳ như: Sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 69,53%; sản xuất trang phục tăng 43,44%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 26,87%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 26,19%; sản xuất, truyền tải và phân phối điện tăng 13,83%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 10,96%; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 8,76%… Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn nguyên liệu hoặc yếu thế cạnh tranh trên thị trường nên một số ngành có mức sản xuất trong 8 tháng giảm mạnh như: Sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 38,41%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 20,5%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 17,41%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 5,53%…

 Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/8/2019 tăng 13,46% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 5,69%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 3,24%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 18,82%.

Trong tháng có 01 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép mới thuộc nhà đầu tư Hàn Quốc, hoạt động ngành công nghiệp chế biến chế tạo khác, với số vốn đăng ký 0,7 triệu USD. Lũy kế 8 tháng năm 2019, có 12 dự án FDI được cấp phép mới với tổng số vốn 92,2 triệu USD; so với cùng kỳ năm trước, số dự án tăng 08, tổng số vốn đăng ký tăng 66 triệu USD.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác