Thứ Bảy, 19/10/2019 10:34:06 SA
Ngày 04/09/2019 08:00:28
Vĩnh Long ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí và mức chi cụ thể thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 28/8/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí và mức chi cụ thể thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó các nội dung Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm:

Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất

Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu.

Hỗ trợ xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm.

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2019, khi quy định có hiệu lực thi hành sẽ giúp cho các tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp hỗ trợ của địa phương trong thời gian tới.

L.M.C

Các tin khác