Thứ Bảy, 19/10/2019 10:23:52 SA
Ngày 03/09/2019 10:22:33
Tình hình kinh tế Vĩnh Long tháng 8 và 8 tháng năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) – Sơ lược vài nét về tình hình kinh tế Vĩnh Long tháng 8 và 8 tháng năm 2019 như sau:

Đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch dứt điểm vụ lúa Hè Thu với diện tích 53.064,6 ha, giảm 1,58% so với cùng vụ năm trước; ước năng suất toàn vụ đạt 5,75 tấn/ha, giảm 3,41%  so cùng kỳ. Xuống giống 47.396 ha lúa Thu Đông, giảm 8,5% so cùng kỳ và 9.620 ha rau màu vụ mùa, tăng 0,6% so cùng kỳ.

Toàn tỉnh hiện có 1.458 ha nhãn đang bị nhiễm bệnh chổi rồng, giảm 1.620 ha so với cùng kỳ năm trước; 2.983 ha cây lâu năm bị nhiễm các loại dịch hại khác, giảm 3.764 ha. Các loại dịch hại bị nhiễm mật số thấp, được phòng trị kịp thời nên vườn cây ăn trái phát triển khá; sản lượng cây lâu năm trong 8 tháng đạt 395 ngàn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ; trong đó trái cây các loại 310 ngàn tấn, tăng 2,5%.

Dịch bệnh gia súc, gia cầm tiếp tục diễn ra, nhất là dịch tả heo Châu Phi diễn biến rất phức tạp. Do ảnh hưởng dịch tả heo Châu Phi, giá heo hơi biến động không ổn định, khu vực lân cận vùng có dịch giảm khá sâu gây ra tâm lý bất an, lo lắng cho người chăn nuôi, nhiều hộ chăn nuôi xuất chuồng xong chưa thể tái đàn; giá các sản phẩm chăn nuôi khác tương đối ổn định. Ước tháng 8/2019, đàn heo của tỉnh có 238.887 con, giảm 24,35% so cùng kỳ; đàn bò 94.844 con, tăng 2,92%; đàn gia cầm 5.488 ngàn con, tăng 4,22%.

Giá cá tra nguyên liệu giảm so tháng trước và giảm sâu so với cùng kỳ, người nuôi không có lợi nhuận; toàn tỉnh hiện có 1.937,7 ha diện tích nuôi thả thủy sản, tăng 1,82% so với cùng kỳ, trong đó diện tích nuôi cá tra thâm canh 316,5 ha, tăng 2,62%. Giá cá điêu hồng nuôi lồng bè giảm so với tháng trước nhưng vẫn ở mức cao, người nuôi có lợi nhuận khá; toàn tỉnh hiện có 1.714 lồng bè nuôi cá với tổng thể tích 369.266m3, tăng 246 chiếc và tổng thể tích tăng 53.064m3 so với cùng kỳ; trong đó hiện đang thả nuôi 1.251 chiếc với tổng thể tích 268.032m3, tăng 220 chiếc và tổng thể tích tăng 40.566m3. Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 8 tháng 91.227 tấn, tăng 4,36% so với cùng kỳ; trong đó thủy sản nuôi trồng 86.527 tấn, tăng 4,67%. Riêng sản lượng cá tra nuôi thâm canh 58.074 tấn, tăng 7,4%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2019 giảm 0,64% so tháng trước; lũy kế 8 tháng tăng 16,43% so với cùng kỳ, trong đó, ngành khai khoáng giảm 26,39%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,71%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 13,36%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 12,67%. Từ đầu năm đến nay, hầu hết các ngành công nghiệp có mức sản xuất tăng so với cùng kỳ; tuy nhiên, do khó khăn về nguyên liệu hoặc yếu thế cạnh tranh trên thị trường nên một số ngành giảm. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm 01/8/2019 tăng 13,46% so với cùng thời điểm năm trước.

Tổng vốn đầu tư phát triển do Nhà nước địa phương quản lý ước thực hiện tháng 8/2019 được 232,9 tỷ đồng, tăng 8,11% so với tháng trước nhưng giảm 33,29% so với cùng tháng năm trước; lũy kế 8 tháng 1.493,9 tỷ đồng, đạt 47,94% kế hoạch năm, tăng 2,07%  so với cùng kỳ. Có 01 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới với tổng số vốn đăng ký 0,7 triệu USD; lũy kế 8 tháng, có 12 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới với tổng số 92,2 triệu USD; so với cùng kỳ, số dự án tăng 08, tổng số vốn đăng ký tăng 66 triệu USD.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4.333,3 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước; lũy kế 8 tháng 34.327,5 tỷ đồng, tăng 12,39% so với cùng kỳ. Khách lưu trú trong tháng 113,2 ngàn lượt, giảm 1,53% so với tháng trước; lũy kế 8 tháng 875,8 ngàn lượt, tăng 10,77% so với cùng kỳ. Khách du lịch theo tour 12,1 ngàn lượt, giảm 3,77% so với tháng trước; lũy kế 8 tháng 96,2 ngàn lượt, tăng 12,37% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 96,2 ngàn lượt, tăng 11,83%; số ngày khách du lịch theo tour 8 tháng tăng 12,48% so với cùng kỳ, trong đó số ngày khách quốc tế tăng 11,6%.

Xuất khẩu đạt 47,04 triệu USD, tăng 9,04% so với tháng trước; lũy kế 8 tháng 355,1 triệu USD, đạt 75,56% mục tiêu của cả năm và tăng 17,72% so với cùng kỳ. Nhập khẩu 20,1 triệu USD, tăng 16,62% so với tháng trước; lũy kế 8 tháng  134,5 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 673,1 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng 4.798 tỷ đồng, đạt 77,75% dự toán năm, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 461,4 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng 5.146 tỷ đồng, đạt 60,9% dự toán năm và tăng 4,9% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển 2.101 tỷ đồng, đạt 66,95% dự toán năm và tăng 8,45%.

Số dư nguồn vốn huy động đến cuối tháng 8/2019 đạt 37.600 tỷ đồng, tăng 0,64% so với tháng trước và tăng 11,06% so với đầu năm; dư nợ cho vay 26.250 tỷ đồng, tăng 1,06% so với tháng trước và tăng 5,67% so với đầu năm. Nợ xấu 355 tỷ đồng, chiếm 1,35% tổng dư nợ cho vay, giảm 0,73 điểm phần trăm so với đầu năm.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác