Thứ Bảy, 19/10/2019 10:13:33 SA
Ngày 06/09/2019 09:03:52
Sở Nội vụ lấy ý kiến trình khen thưởng Anh hùng Lao động, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động các hạng
(Vinhlong.gov.vn) - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long lấy ý kiến nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh đối với khen thưởng thành tích Anh hùng Lao động cho 01 tập thể; Chiến sĩ Thi đua toàn quốc cho 01 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 02 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 tập thể và 11 cá nhân khen thưởng thành tích giáo dục đào tạo năm học 2018-2019; 01 tập thể, 01 cá nhân khen thưởng thành tích phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020”

Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày làm việc tính từ ngày đăng trên Cổng Thông tin Điện tử UBND tỉnh.

 Các ý kiến phản hồi xin gửi về Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long. Số 88, đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long

Các tin khác