Thứ Bảy, 19/10/2019 10:18:22 SA
Ngày 10/09/2019 15:14:12
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy 4/10” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 09/9/2019, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy (PCCC) 4/10” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, để chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất cháy và thiệt hại do cháy gây ra trong thời gian tới theo Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 04/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau:

Tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC); Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về PCCC cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân và nhân dân với nội dung cụ thể, hình thức phù hợp như: tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội thảo chuyên đề, mít - tinh, diễu hành, tổ chức Hội thao nghiệp vụ PCCC, treo bandrole cổ động, tuyên truyền lưu động, chú trọng tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội,…để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao nhận thức, có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động về PCCC, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an tỉnh tổ chức treo bandrole, khẩu hiệu tuyên truyền về PCCC trên một số tuyến đường chính và những nơi tập trung đông người trên địa bàn tỉnh. Có văn bản chỉ đạo đơn vị quản lý các bảng quảng cáo điện tử trên tuyến đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long trình chiếu các khẩu hiệu tuyên truyền trong tháng 10/2019.

Các cơ quan truyền thông dành thời lượng nhất định phát sóng, đưa tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh về các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức mít - tinh, diễu hành hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC 04/10” năm 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tổ chức tự kiểm tra, bảo dưỡng và có biện pháp bảo đảm an toàn PCCC khi sử dụng điện, gas, xăng, dầu đặc biệt là thiết bị sinh nhiệt, thiết bị công nghệ sản xuất. Kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, bất cập trong công tác PCCC tại trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Củng cố, thành lập đội PCCC cơ sở, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng PCCC tại chỗ, dân phòng và lực lượng bảo vệ cơ quan; bố trí lực lượng trực đảm bảo yêu cầu xử lý các tình huống cháy, nổ (nhất là ban đêm, ngoài giờ làm việc). Trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm cháy, nổ theo quy định. Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản trong tình huống cháy, nổ phức tạp nhất.

Tổ chức đợt tổng kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, nơi tập trung đông người như các chợ, trung tâm thương mại, các khu vui chơi, giải trí, khu dân cư, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh beerclub, karaoke, kho xăng, dầu… Qua đó, đôn đốc các đơn vị, cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phấn đấu không để xảy ra cháy, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn; tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có sự phối hợp của nhiều lực lượng tham gia.

Tiến hành treo khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC 04/10” năm 2019 (từ ngày 01/10/2019 đến 31/10/2019), tập trung vào các khẩu hiệu:

Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”.

Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của mỗi người dân.

Phòng chống cháy, nổ là thiết thực bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và người lao động.

Chủ động sẵn sàng phòng cháy tốt, chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.

Người người, nhà nhà, ngành ngành tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng  “Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy 04/10”

Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.

N.H.N- Nguồn CV số: 3436/UBND-NC

Các tin khác