Thứ Bảy, 19/10/2019 10:20:03 SA
Ngày 11/09/2019 16:04:20
Tiếp tục công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi và xử lý tình trạng vứt xác heo (lợn) ra môi trường trên địa bàn tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) - Trong thời gian qua công tác phòng chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) đã được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, sự tham gia nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể và cơ quan chuyên môn, nhưng hiện nay DTHCP vẫn còn tiếp tục lây lan, để ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh DTHCP trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Tiếp tục triển khai, phối hợp thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi theo đúng tinh thần văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi. Quyết tâm bảo vệ đàn heo chưa mắc bệnh, nhất là đàn nái; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn quản lý chặt chẽ trong việc tái đàn; tiến tới kiểm soát được dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi, ổn định và phát triển chăn nuôi.

Tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo người chăn nuôi, cộng đồng nhân dân về tác hại của dịch bệnh và chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với hộ chăn nuôi có heo buộc phải tiêu hủy; các giải pháp phát triển chăn nuôi an toàn sinh học; kiểm tra, giám sát công tác chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, theo dõi, điều tra, bắt và xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác heo chết, heo bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh; Hướng dẫn kỹ thuật để kiểm soát, xử lý môi trường khi tiêu hủy xác heo chết vứt ra ngoài môi trường, tiêu hủy heo bệnh, sản phẩm từ heo bệnh (đặc biệt trong giai đoạn vào mùa mưa).

 Tổ chức phòng, chống và khống chế bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn theo đúng quy định của Luật thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi.

Chỉ đạo UBND cấp xã, huy động các lực lượng của địa phương (bao gồm lực lượng ngành nông nghiệp, môi trường, công an, dân quân, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội,…) kịp thời thu gom, tiêu hủy khi phát hiện xác heo chết bị vứt ra ngoài môi trường trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện; tuyên truyền các hộ chăn nuôi heo chấm dứt ngay tình trạng vứt xác heo chết ra môi trường.

Triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ thiệt hại cho chủ vật nuôi có heo buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn, để người chăn nuôi chấp hành nghiêm việc khai báo dịch bệnh, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và góp phần giảm bớt thiệt hại, khôi phục sản xuất sau dịch bệnh; tổ chức hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi theo quy định.

Các sở, ban ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tiếp tục phối hợp, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

                                       N.N.H- Nguồn CV số:3495/UBND-KTN

Các tin khác