Thứ Bảy, 19/10/2019 10:37:00 SA
Ngày 13/09/2019 15:11:36
Thanh toán không dùng tiền mặt
(Vinhlong.gov.vn) - Để tiếp tục triển khai có hiệu quả, đạt mục tiêu của Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ, ngày 10/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành đơn vị có liên quan trên địa bàn tổ chức, phối hợp thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Khuyến khích các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ có hình thức động viên, khuyến khích người tiêu dùng khi sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các tổ chức có liên quan thực hiện thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng... đồng thời tăng cường tuyên truyền về thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân, doanh nghiệp bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả. tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân thực hiện đa dạng, linh hoạt các dịch vụ thanh toán điện tử cụ thể:

Thu, nộp thuế điện tử; đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, cơ sở dữ liệu, cập nhật đầy đủ thông tin về chế độ, chính sách hệ thống ứng dụng tin học hỗ trợ người nộp thuế.

Thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; tuyên truyền vận động khuyến khích các địa phương thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Thanh toán học phí, thu phí, lệ phí và viện phí thanh toán qua ngân hàng hoặc thanh toán các thiết bị chấp nhận thẻ; thanh toán các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội qua ngân hàng

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng thanh toán điện tử phục vụ chi tiêu công của các cơ quan đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước; thu chi, ngân sách qua tài khoản; phối hợp với các tổ chức tín dụng thực hiện trả lương cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước qua tài khoản ngân hàng, lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ hỗ trợ công tác quản lý chi tiêu ngân sách.

Xây dựng kênh tiếp nhận, xử lý thông tin để người dân có thể phản ánh kịp thời các hành vi gian lận, giả mạo, lừa đảo trong thanh toán không dùng tiền mặt. Triển khai Cổng thanh toán điện tử để phục vụ nhu cầu triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức 4 của tỉnh.

Đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt.

L.H.G- Nguồn CV số: 3491/UBND-KTTH

Các tin khác