Thứ Bảy, 19/10/2019 10:17:43 SA
Ngày 13/09/2019 16:47:29
Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 09/9/2019, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3438/UBND-NC về việc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức cuộc thi tại địa phương, theo nội dung Kế hoạch số 3086/KH-BTP, ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp.

Theo nội dung Kế hoạch của Bộ Tư pháp, cuộc thi nhằm mục đich tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; giảm thiểu vi phạm pháp luật và các hành vi lệch chuẩn xã hội của thanh, thiếu niên; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm hiệu quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 Cuộc thi được phát động, tổ chức tại các tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc với đối tượng dự thi là học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

N.H.N

Các tin khác