Thứ Bảy, 19/10/2019 10:19:42 SA
Ngày 16/09/2019 16:20:48
Tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019 - 2020
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 16/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019 - 2020

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cần cần tập trung triển khai một cách mạnh mẽ công tác tuyên truyền, quảng bá hội nhập ASEAN, góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước, sinh viên, học sinh, cộng đồng doanh nghiệp, người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh hiểu rõ và khai thác tối đa các lợi ích thiết thực mà cộng đồng ASEAN đem lại, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội và sự ủng hộ của người dân và dư luận cho năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Kịp thời chuyển tải các thông tin về tình hình hợp tác ASEAN, đất nước, con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN đến đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó đóng góp cho các nỗ lực và nâng cao ý thức Cộng đồng trong khu vực; Cung cấp những thông tin để định hướng cho toàn xã hội chủ động, tích cực học tập, phấn đấu đạt, đủ các điều kiện cần thiết nhằm nắm bắt được cơ hội để phát triển khi tham gia vào cộng đồng ASEAN.

Chủ đề tuyên truyền của ASEAN trong năm 2019 là “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững”. Đến năm 2020, chủ đề tuyên truyền sẽ do Việt Nam lựa chọn; Với một số nội dung trọng tâm như: Tập trung về văn hóa, thông tin mà cần xem xét mở rộng sang các lĩnh vực quan trọng như đầu tư, kinh doanh, dịch huyển lao động, cơ hội việc làm, du lịch, nông nghiệp…

Duy trì việc tuyên truyền các hoạt động chính thức trong năm 2019, bao gồm: 02 Hội nghị Cấp cao; 01 Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN/Các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN với các Đối tác/ Diễn đàn khu vực ASEAN; Hội nghị Bộ trưởng các kênh chuyên ngành.

Tuyên truyền thông qua các buổi hội thảo, hội nghị, tập huấn trong tỉnh gắn với các chủ đề của Trụ cột Kinh tế ASEAN và các cơ hội mà Việt Nam có thế mạnh tham gia trong ASEAN.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các cam kết trong ASEAN đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước và cộng đồng quốc tế thông qua nhiều hình thức đối với các lĩnh vực truyền thống và các lĩnh vực khác. Trong đó, chú trọng hướng đến giải quyết những vấn đề có thể xảy ra trong giai đoạn 2019-2025

Ngoài tuyên truyền về các lĩnh vực như thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, cần mở rộng tuyên truyền sang các lĩnh vực khác như thương mại dịch vụ, du lịch, đầu tư, thuận lợi hóa thương mại và các lĩnh vực mới (thương mại điện tử, sáng tạo, chuỗi cung ứng giá trị khu vực, cơ chế hải quan một cửa ASEAN); Chia sẻ thông tin về các sự kiện do Việt Nam tổ chức bao gồm cả các hoạt động của doanh nghiệp như Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN (ASEAN BIS), giải thưởng doanh nhân ASEAN (ABA) nhằm tôn vinh doanh nghiệp các nước ASEAN đã có đóng góp nổi bật trong quá trình phát triển thịnh vượng chung của nền kinh tế ASEAN và VBS (Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam).

Thời gian tuyên truyền từ nay đến hết năm 2020. Sau năm 2020, trên cơ sở kết quả hình thành Cộng đồng ASEAN, sẽ cập nhật, bổ sung các nội dung, yêu cầu mới trên cơ sở nội dung Kế hoạch này.

Với hình thức tăng cường thông tin, tuyên truyền về ASEAN trên Báo Vĩnh Long, Tạp chí Văn nghệ Cửu Long, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử các Sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố; Tổ chức tọa đàm, hội thảo giới thiệu về các cơ hội kinh doanh, các lợi ích kinh tế sẽ đem lại cho các doanh nghiệp của tỉnh khi Việt Nam tham gia hợp tác kinh tế ASEAN và đối tác ASEAN.

Khai thác, tuyên truyền, quảng bá về các điểm đến và các sản phẩm du lịch của tỉnh đến với các quốc gia trong cộng đồng ASEAN.

N.N.H-  Nguồn Quyết định số:2352/QĐ-UBND

Các tin khác