Thứ Bảy, 19/10/2019 10:20:55 SA
Ngày 17/09/2019 09:36:31
Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

Để tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 có chất lượng, thiết thực và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức Tuần lễ năm 2019 với hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương.

Chủ đề năm 2019 được Bộ Giáo dục và Đào tạo gợi ý như : “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, “Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất”, “Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập”, “Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời”. Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2019 đến ngày 07/10/2019, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ sẽ được tổ chức vào ngày 01/10/2019.

Mục đích của việc tổ chức Tuần lễ nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và triển khai tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 trên địa bàn tỉnh phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời, kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời; tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tich cực Tuần lễ.

                                                                                                  MP

Các tin khác