Thứ Bảy, 19/10/2019 10:34:40 SA
Ngày 17/09/2019 09:53:21
Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính dành cho công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) – Nhằm trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn cho gần 500 cán bộ, công chức, viên chức.

Hội nghị tập huấn nhằm tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, thống nhất về mặt nhận thức, hiểu rõ về cách thức thực hiệncác thủ tục hành chính. Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về nghiệp vụ nhằm nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả cũng như đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Qua đó, nâng cao hơn nữa chất lượng quy định thủ tục hành chính; trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính của công chức, viên chức thông qua hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Hội nghị được tổ chức theo cụm, mỗi cụm gồm 2 đơn vị cấp huyện, đến nay đã hoàn chỉnh tập huấn cho 8 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh: huyện Vũng Liêm, huyện Mang Thít, huyện Tam Bình, huyện Trà Ôn, huyện Bình Tân, thị xã Bình Minh, huyện Long Hồ và Thành phố Vĩnh Long.

Đến dự Hội nghị có gần 500 đại biểu là đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã và công chức, viên chức là đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.

Nội dung tập huấn gồm có Tổng quan, những điểm mới trong quy định pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính. Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Khái quát về Dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn tổ chức đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hướng dẫn một số nội dung nghiệp vụ kiểm soát TTHC: công khai thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; chế độ báo cáo định kỳ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

LHMD – Nguồn KH số: 742/KH-UBND

Các tin khác