Thứ Bảy, 19/10/2019 10:16:06 SA
Ngày 17/09/2019 15:51:40
Ban hành đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định quy phạm pháp luật số 20/2019/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/9/2018

Theo đó, đơn giá nhân công ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách và dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) phải áp dụng Đơn giá nhân công ban hành kèm theo Quyết định này để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định.

Ngoài ra Quyết định còn quy định về xử lý chuyển tiếp, đối với các công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được phê duyệt dự toán trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa ký hợp đồng xây dựng thì chủ đầu tư điều chỉnh dự toán theo đơn giá nhân công được công bố tại Quyết định này. Đối với các công trình đã ký hợp đồng trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

LHMD – Nguồn QĐ số: 20/2019/QĐ-UBND

Các tin khác