Thứ Bảy, 19/10/2019 10:20:23 SA
Ngày 18/09/2019 15:46:58
Cần đổi mới nhiều hơn về nội dung và phương thức thực hiện công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 17/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” trên địa bàn tỉnh. Đến dự có các đồng chí: Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM

Thời gian qua, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm từng bước đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ngày càng củng cố, kiện toàn bảo đảm yêu cầu về số lượng và chất lượng; có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, hiểu biết toàn diện về các lĩnh vực, có trách nhiệm và khả năng nắm bắt, xử lý thông tin, có khả năng đối thoại, thuyết phục, giải thích và định hướng thông tin đối với dư luận xã hội.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, phương thức tổ chức và họat động không ngừng đổi mới. mạng lưới cộng tác viên được tổ chức đồng bộ, đều khắp từ tỉnh đến cơ sở với lực lượng đông đảo, họat động tích cực, có đại diện của nhiều giai tầng xã hội trên địa bàn, trong đó quy tụ được cộng tác viên từ nông dân, công nhân, thanh niên, sinh viên đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập và phản ánh tình hình dư luận xã hội được nhanh chóng, chính xác hơn.

Song song đó, việc thu thập thông tin dư luận được thực hiện bằng nhiều hình thức mang lại kết quả cao như: điều tra bằng phiếu, thông tin trực tiếp từ đội ngũ cộng tác viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với nhân dân, qua báo chí và nhất là qua mạng xã hội.

Đặc biệt, các cấp ủy, người đứng đầu luôn chú trọng công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ngay trong từng chủ trương, chính sách, dự án và ngay từ cơ sở.

Các hội nghị, giao ban về công tác dư luận xã hội được tổ chức thường xuyên, đúng định kỳ, đặc biệt là duy trì tổ chức hội nghị giao ban báo chí hàng ngày, đã kịp thời cung cấp thông tin dư luận xã hội và định hướng tuyên truyền đến các cơ quan báo chí…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, nêu bật những mặt làm được, chưa làm được, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, công tác dư luận xã hội ở các địa phương đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới


Ảnh: Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón đánh giá cao công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trong 5 năm qua. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón chỉ đạo cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng và phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục; cần phải được đổi mới nhiều hơn về nội dung và phương thức thực hiện; đặc biệt là coi trọng việc đối thoại trực tiếp với người dân nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh ở từng chủ trương, chính sách, dự án và ngay từ cơ sở, không để tâm trạng lo lắng, bức xúc kéo dài, trở thành “điểm nóng” khó giải quyết. Đồng thời cũng cần rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác dư luận xã hội, trong đó chú trọng cán bộ có chuyên môn về xã hội học, tâm lý học, trình độ lý luận chính trị, hiểu biết toàn diện về các lĩnh vực, có trách nhiệm và khả năng nắm bắt,xử lý thông tin, có khả năng đối thoại, thuyết phục, giải thích và định hướng thông tin đối với dư luận xã hội. Bên cạnh đó cũng chủ động tổ chức các cuộc điều tra, nắm bắt dư luận xã hội về những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh. Qua điều tra dư luận xã hội, đưa ra được các nhận định, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời điều chỉnh các chủ trương, chính sách nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

N.H

Các tin khác