Thứ Bảy, 19/10/2019 10:36:06 SA
Ngày 19/09/2019 16:25:33
Sự cần thiết và vai trò tài chính vi mô trong việc cho vay đối với cá nhân và hộ gia đình nghèo có thu nhập thấp
(Vinhlong.gov.vn) - Các chương trình, dự án tài chính vi mô đã khẳng định sự cần thiết và vai trò tài chính vi mô trong việc cho vay đối với cá nhân và hộ gia đình nghèo có thu nhập thấp để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 1 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô, 2 chương trình, dự án đang hoạt động thông qua 3 tổ chức chính trị xã hội cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phi tài chính, phát triển cộng đồng cho hơn 10.000 thành viên tham gia

Đối tượng được tham gia là người lao động nghèo, có thu nhập thấp, vay vốn để sản xuất, kinh doanh hoặc làm sản phẩm thủ công (nhang, chổi, đồ đan lát…), chăn nuôi gia súc…và cán bộ công nhân viên tại các cơ quan, công nhân nhà máy, khu chế xuất có thu nhập thấp hoặc gia đình của thành viên đó vay vốn để thực hiện kinh doanh, mua bán nhỏ, cải thiện nhà ở, trang trải chi phí sinh hoạt đột xuất (bệnh tật, tai nạn, ma chay, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh), đầu tư vào các hoạt động thời vụ thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp

Các sản phẩm cung cấp của các tổ chức tài chính vi mô:

Sản phẩm tín dụng: Vay tăng thu nhập (góp hàng tuần, góp hàng tháng), vay học nghề, vay cải thiện nhà ở, vay khẩn cấp, vay mùa vụ.

Sản phẩm tiết kiệm gồm: Tiết kiệm tự nguyện được kết hợp với sản phẩm cho vay góp tuần và được thu cùng thời hạn với các khoản hoàn trả vốn vay hàng tuần.Sản phẩm tiết kiệm này dành cho thành viên hiện hữu của các tổ chức tài chính vi mô ngoài ra không nhận bất kỳ khoản tiền gửi nào từ những người không phải thành viên.

Tiết kiệm bắt buộc: gắn liền với khoản vay của thành viên, việc thu tiết kiệm gắn với lịch thu hồi vốn hoàn trả.

Ngoài ra còn các sản phẩm, dịch vụ phi tài chính, phát triển cộng đồng được các tổ chức tài chính vi mô cung cấp: Huấn luyện giáo dục tài chính cho khách hàng về quản lý ngân sách và tiết kiệm, cung cấp hỗ trợ về kiến thức quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm và quản lý nguồn vốn. Chương trình phát triển ngành nghề, tạo việc làm cho những khách hàng không đủ khả năng đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất của bản thân và gia đình. Hỗ trợ tài chính trực tiếp cho khách hàng đang gặp khó khăn, bao gồm hỗ trợ cho khách hàng và gia đình trang trải những khoản chi phí điều trị bệnh khẩn cấp, ma chay hoặc trợ cấp khi gặp thiên tai, hỏa hoạn. Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho khách hàng thông qua chương trình bảo hiểm y tế tự nguyện của nhà nước, bao gồm hỗ trợ khách hàng tiếp cận chương trình bảo hiểm y tế tự nguyện và mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho khách hàng dễ bị tổn thương nhất.

Nhìn chung, các chương trình, d án tài chính vi mô đã khẳng định sự cần thiết và vai trò tài chính vi mô trong việc cho vay đối với cá nhân và hộ gia đình nghèo có thu nhập thấp để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là cá nhân, hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt, không có khả năng tiếp cận vốn vay của các ngân hàng thương mại, cá nhân, hộ gia đình ở các vùng sâu, vùng xa, thông qua tiết kiệm bắt buộc và được vay các khoản vay để giảm bớt khó khăn tiến tới thoát nghèo. Đồng thời, các chương trình, dự án tài chính vi mô cũng  tăng cường tính liên kết cộng đồng thông qua sự chia sẻ về kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh kinh tế hộ gia đình, kiến thức xã hội, hỗ trợ lẫn nhau góp phần cho kinh  tế tỉnh nhà không ngừng phát triển.   

                                                L.H.G- Nguồn BC số: 203/BC-UBND

Các tin khác