Thứ Ba, 19/12/2017 3:29:09 SA
Ngày 27/04/2015 16:15:31
Nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển công nghệ trong bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương đề tài “Nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển công nghệ trong bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản ở tỉnh Vĩnh Long”.

Theo đó, mục tiêu đề tài nhằm đánh giá thực trạng về trình độ công nghệ, tổ chức ứng dụng và phát triển công nghệ trong bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản tại doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Đánh giá thực trạng tác động của các cơ chế chính sách hiện có về bảo quản và chế biến nông sản đến doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; đề xuất các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản ở tỉnh Vĩnh Long.Nội dung nghiên cứu chính của đề tài tập trung vào các nội dung là điều tra thực trạng trình độ công nghệ, tổ chức ứng dụng và phát triển công nghệ trong bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tổ chức hội thảo khoa học thu thập ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh,… góp ý cho kết quả đánh giá thực trạng và đề xuất cơ chế khuyến khích, giải pháp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản ở tỉnh Vĩnh Long

Dự kiến sản phẩm là báo cáo khoa học tổng kết đề tài; Báo cáo đánh giá thực trạng trình độ công nghệ, tổ chức ứng dụng và phát triển công nghệ trong bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo đánh giá tác động của cơ chế chính sách về bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản đến doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Cơ chế, giải pháp khả thi khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản ở tỉnh Vĩnh Long.

Quang Trung – Nguồn QĐ số: 694/QĐ-UBND


Các tin khác