Chủ Nhật, 17/12/2017 9:33:10 SA
Ngày 08/05/2015 14:31:06
Đại hội Đảng viên Đảng bộ cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020
(Vinhlong.gov.vn) – Với phương châm Dân chủ- Đoàn kết- Kỷ cương- Phát triển, ngày 7/5/2015, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thanh- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí là Phó Chủ tịch UBND tỉnh: đồng chí Phan Anh Vũ, Nguyễn Văn Quang; đồng chí Trần Văn Bạch- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, cùng 63 đảng viên trong toàn Đảng bộ

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã thực hiện đạt và vượt 5/5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, với 19 chỉ tiêu cụ thể mà Nghị quyết Đại hội đảng viên, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của công tác xây dựng Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ qua Đảng ủy đã triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức giác ngộ, lập trường quan điểm chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo; 100% đảng viên và quần chúng được triển khai quán triệt thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% đảng viên và quần chúng hưởng ứng đăng ký thực hiện với ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao, phát huy được tính dân chủ, sửa đổi lề lối làm việc, chủ động sáng tạo trong công tác ngày càng nề nếp, chất lượng và hiệu quả công việc được nâng lên.Tạo bước chuyển biến đầu trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên thể hiện qua nhận thức, lời nói và việc làm; hàng năm 100% đảng viên được cấp ủy địa phương nơi cư trú nhận xét thực hiện tốt không có đảng viên vi phạm; kiểm điểm đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân bình quân trong nhiệm kỳ đạt tỷ lệ 99,70%, tăng 0,87% so với nhiệm kỳ trước, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

Đảng bộ hiện có 5 chi bộ trực thuộc, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 20 đảng viên, so chỉ tiêu nghị quyết đại hội đạt 200% (vượt chỉ tiêu 100%), tăng 5 đảng viên so nhiệm kỳ trước

Bên cạnh đó, công tác chính sách, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức được thực hiện tốt; các cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đảng bộ luôn có ý thức tự nghiên cứu và phấn đấu rèn luyện học tập nâng cao trình độ chính trị cũng như nghiệp vụ chuyên môn


Ảnh: Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới  2015-2020 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh

Đảng ủy luôn xác định việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan là quan trọng hàng đầu. Hàng năm đều thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ kịp thời cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng đạt kết quả tích cực. Kết quả đã tiếp nhận quản lý, phân phối, nghiên cứu, xử lý bình quân trên 15.903 văn bản/năm, so nhiệm kỳ trước tăng 15,77%; tham mưu đề xuất kịp thời cho lãnh đạo UBND tỉnh ban hành bình quân 7.415 văn bản/năm để chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng toàn tỉnh đúng quy định pháp luật. Song song đó cũng  quản lý chất lượng hoạt động cơ quan theo tiêu chuẩn ISO và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ và quản lý công tác chuyên môn tốt; số hóa 100% văn bản do UBND tỉnh ban hành và trên 91,68% văn bản đến chuyển trên mạng; thông tin cho công chúng trên Cổng thông tin điện tử bình quân 2.087 mẩu tin và 292 văn bản QPPL/năm để tuyên truyền pháp luật, kết quả chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và quảng bá tiềm năng kinh tế tỉnh nhà, qua đó phục vụ tổ chức và cá nhân tra cứu, truy cập thông tin tiện ích, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian

Đảng ủy cũng lãnh đạo thực hiện công tác đoàn thể và hưởng ứng các cuộc vận động của Đảng, đoàn thể cấp trên đạt kết quả tốt; thực hiện việc xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh; chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đánh cho công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên…. Nhiệm kỳ qua đã thực hiện vận động xây quỹ đền ơn đáp nghĩa và các chính sách an sinh xã hội đạt trên 540 triệu đồng; hỗ trợ đoàn viên, hội viên giải quyết khó khăn gia đình ổn định đời sống với hơn 600 triệu đồng. Hàng năm, Công đoàn, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh đều đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc

Định hướng trong công tác nhiệm kỳ tới, đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: 100% chi bộ trực thuộc và Đảng bộ hàng năm đạt trong sạch vững mạnh; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 10 đảng viên; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 20% cán bộ đảng viên, công chức, viên chức cơ quan; 100% Phòng, Ban, trung tâm trực thuộc đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 40% đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và 100% cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 100% gia đình cán bộ, đảng viên đạt tiên tiến, trong đó có 90% đạt “Gia đình văn hóa”…

Đại hội cũng bầu ra 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới và 6 đồng chí đi dự Đại hội Đảng cấp trên. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng- Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh tái đắc cử chức Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

N.H

Các tin khác