Thành phố Vĩnh Long

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Vĩnh Long tổng kết hoạt động năm 2022

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, ngày 30/12/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết và đề ra kế hoạch năm 2023. Ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH thành phố Vĩnh Long chủ trì hội nghị.

Huyện Vũng Liêm

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Vũng Liêm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt

Năm 2022 là Đảng bộ và Nhân dân huyện Vũng Liêm luôn đẩy mạnh triển khai thực hiện trên nhiều lĩnh vực về Chính trị - Kinh tế- văn hóa xã hội – an ninh quốc phòng nhằm để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt là người con ưu tú của quê hương Vũng Liêm anh hùng và cả cuộc đời của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt giành trọng cho sự nghiệp Cách mạng và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Huyện Mang Thít

Tân Long thực hiện "tết trồng cây nhớ Bác"

Lời dạy của Bác khi phát động “Tết trồng cây” trở thành phong trào lan tỏa khắp các địa phương trong cả nước, mỗi dịp tết đến, xuân về, Đảng bộ, Nhân dân huyện Mang Thít tham gia phong trào trồng cây, góp phần vào công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Xã Tân Long phối hợp với Chi Hội Sinh viên Mang Thít của trường Đại học Cửu Long tổ chức hoạt động "Tết trồng cây nhớ Bác".