Huyện Long Hồ

TẬP TRUNG CÔNG TÁC RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐẤT CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀN THÀNH TRONG QUÝ II NĂM 2022.

Ngày 20/4/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý đất công trên địa bàn huyện; thảo luận đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm theo đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật đối với các thửa đất công sử dụng không đúng mục đích, bị lấn chiếm và chưa sử dụng trên địa huyện. Tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện đã kết luận những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong quý II năm 2022.

Huyện Mang Thít

Mang Thít tổ chức tổng kết Hội thi “Giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trung học cơ sở, năm học 2021-2022”

Chiều ngày 20/4/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết Hội thi “Giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trung học cơ sở năm học 2021-2022”. Về dự buổi lễ có ông Lê Thành Phương – UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các cá nhân có thành tích cao trong hội thi